Zamówienia

Data pubikacji 21-02-2020
„Zapytanie ofertowe na zakup 14 sztuk skanerów laserowych 3D o pomiarze z częstotliwością co najmniej 10Hz, o polu widzenia co najmniej 45 stopni poziomo i 20 stopni pionowo.” Łomianki, 21.02.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamówienie zostaje udzielone firmie: Suteng Innovation Technology Co., Ltd. 10-11/F, Block 3, Chongwen Garden, Nanshan IPark, 3370 Liuxian Avenue, Shenzhen, China Dotyczy: Przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z realizacją Projektu MAZOWSZE/0117/19-00, pt. „System automatyzacji, wsparcia kierowcy, parkowania, przebazowania oraz stacji dystrybucji pojazdów Triggo eksploatowanych w ramach sieci usług współdzielenia środków transportuˮ w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza. READ MORE