Realizowane projekty badawczo-rozwojowe

Okres realizacji:

01.01.2020 - 31.12.2022
„System automatyzacji, wsparcia kierowcy, parkowania, przebazowania oraz stacji dystrybucji pojazdów Triggo eksploatowanych w ramach sieci usług współdzielenia środków transportu”

System automatyzacji, wsparcia kierowcy, parkowania, przebazowania oraz stacji dystrybucji pojazdów Triggo eksploatowanych w ramach sieci usług współdzielenia środków transportu" wyłoniony w ramach konkursu " Ścieżka dla Mazowsza"

CZYTAJ WIĘCEJ

Okres realizacji:

01.04.2018 r. - 31.03.2019
„Triggo – polska globalna innowacja w miejskiej elektromobilnosci” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Nr Naboru POIR.02.04.01, Rodzaj projektu. Grant udzielany przez beneficjenta projektu inno_LAB. CZYTAJ WIĘCEJ

Okres realizacji:

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2020
„Cyfrowy system zdalnego monitoringu i sterowania podzespołów pojazdów kategorii „L” przeznaczonych do eksploatacji w platformach usług automatycznego wynajmu „car sharing”.”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; w ramach Programu sektorowego „INNOMOTO”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016.

CZYTAJ WIĘCEJ
1 2